η λύση στο υλικό λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος